برنامه درسی دوره

Section 1: Introduction
Section 2: The Ecosystem
انواع مختلف کارآفرینی 00:30:00
Section 3: Marketing Startups
آزمون دوره 00:07:00
تمامی حقوق برای میدیا  وب محفوظ است!
X